Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid by Dr Christine Jones,Steve Morris

By Dr Christine Jones,Steve Morris

Diweddariad o’r gyfrol Cyflwyno’r Gymraeg: Llawlyfr i Diwtoriaid (2000) dan olygyddiaeth Christine Jones yw Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Mae’r gyfrol hon yn cynnwys rhai o benodau’r gyfrol wreiddiol wedi’u diweddaru, ynghyd â phenodau newydd ar feysydd sydd wedi dod yn fwy amlwg yn y maes ers 2000 (er enghraifft, dysgu anffurfiol, addysgu ar-lein, y fframwaith asesu newydd a chyfraniad y maes i bolisïau iaith cenedlaethol). Ceir penodau ar y wers gyntaf, gweithgareddau cyfathrebol, meithrin sgiliau gwahanol megis sgiliau ysgrifennu neu sgiliau gwylio, a phennod agoriadol ar ddulliau dysgu ar dwf y maes a’r syniadau a ddylanwadodd ar fethodoleg dros 12 months ugeinfed ganrif a’r ganrif hon.

Show description

Read Online or Download Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion (Welsh Edition) PDF

Similar language study & teaching books

Aspekte narrativer Dialogizität in Benito Perez Galdos´ "La Desheredada" (German Edition)

Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Romanistik - Spanische Sprache, Literatur, Landeskunde, be aware: 1,7, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Romanisches Seminar, Neuphilologische Fakultät), Sprache: Deutsch, summary: Der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin entwickelte während der Kulturrevolution der zwanziger Jahre des 20.

Sprachkontakte des Französischen in Québec: Besiedlungsgeschichte, Kolonialherrschaft, Besonderheiten des "francais québécois", Anglizismen bzw. der Einfluss ... die französische Sprache (German Edition)

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Französisch - Pädagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, notice: 1,3, Technische Universität Berlin, Sprache: Deutsch, summary: [. .. ] Im Folgenden beschäftigt sich diese Arbeit mit den Besonderheiten des kanadischen Französisch. Hierbei werden die Sprachelemente, wie die Morphologie, die Semantik, der Wortschatz und der Syntax analysiert, um einen Einblick in die heutige shape des „Francais québécois“ zu bekommen.

The Survival Guide To Teaching EFL

Filled with video game rules, lecture room tricks and functional recommendation, this e-book publications you thru the demanding situations of educating English overseas. even if you've got simply graduated and are beginning out; are on a niche 12 months looking event; or creating a profession swap, the ups and downs of operating within the English language are defined truly.

Lexical Processing in Second Language Learners: Papers and Perspectives in Honour of Paul Meara (Second Language Acquisition)

This ebook provides reports from authors on the innovative of moment language vocabulary study, whose output represents a lot of the present concentration and course of labor during this sector. The authors deal with numerous points of L2 lexical processing and discover diversified types of acquisition, processing and garage.

Additional info for Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion (Welsh Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.64 of 5 – based on 27 votes